Dicionario Xerais De Secundaria E Bacharelato (Dicionarios – Dicionarios Xerais) – 9788499147345 por Héctor Cajaraville

Dicionario Xerais De Secundaria E Bacharelato (Dicionarios - Dicionarios Xerais) - 9788499147345

Título: Dicionario Xerais De Secundaria E Bacharelato (Dicionarios – Dicionarios Xerais) – 9788499147345

Nombre del archivo: Dicionario Xerais De Secundaria E Bacharelato Dicionarios Dicionarios Xerais 9788499147345.pdf

ISBN: 8499147348

Fecha de lanzamiento: October 23, 2014

Número de páginas: 1504 páginas

Autor: Héctor Cajaraville

Editor: Edicións Xerais

Acorde coa norma ortográfica vixente

Pensado e redactado para estudantes de secundaria e bacharelato, de 12 a 18 anos, seguindo as directrices da Reforma Educativa.

-Un formato manexable cun deseño concibido para facilitar a localización das entradas e doutros aspectos da información que figuran salientados nunha cor diferente ao resto do texto.

-31.500 entradas e máis de 60.000 definicións acordes coas necesidades do alumnado, con incorporación das voces máis recentes xeradas polas novas tecnoloxías.

-Máis de 50.000 exemplos de uso que ilustran os posibles contextos das distintas acepcións ou amplían información enciclopédica.

-Escolma dos erros léxicos máis frecuentes (2.300) e remisión ás formas correctas e normativas.

-Máis de 30.000 sinónimos e 5.000 antónimos específicos por acepción.

-5.800 expresións e frases feitas.

-Relación de 4.700 familias léxicas.

-Información fonética en estranxeirismos e palabras homófonas.

-46 modelos verbais, que inclúen os paradigmas de cada conxugación, os verbos irregulares e os regulares con algunha particularidade morfolóxica.

-19 cadros gramaticais con información clara e ordenada sobre pautas de acentuación, oracións comparativas, uso do infinitivo conxugado, formación do plural, perífrases verbais, signos de puntuación etc., así como unha ampla listaxe dos topónimos e xentilicios de Galicia, de España e do mundo.

Leer on-lineDicionario Xerais De Secundaria E Bacharelato (Dicionarios - Dicionarios Xerais) - 9788499147345 Dicionario Xerais De Secundaria E Bacharelato (Dicionarios - Dicionarios Xerais) - 9788499147345 DescargarDicionario Xerais De Secundaria E Bacharelato (Dicionarios - Dicionarios Xerais) - 9788499147345 Dicionario Xerais De Secundaria E Bacharelato (Dicionarios - Dicionarios Xerais) - 9788499147345

Libros Relacionados